STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 86/UBND 24/03/2023 V/v đẩy mạnh số hóa, thanh toán trực tuyến hồ sơ TTHC và đăng ký tài khoản trên cổng Dịch vụ công quốc gia
2 84/BC-UBND 22/03/2023 Số 84. BC về tình hình quyết toán các dự án hoàn thành
3 82/UBND 22/03/2023 V/v Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng giờ Trái đất năm 2023
4 73/TTr-UBND 16/03/2023 TT Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
5 68/BC-UBND 14/03/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023
6 61/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Luật đất đai(sửa đổi)
7 57/KH-UBND 06/03/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác gia đình năm 2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác gia đình năm 2023
8 53 /HD-SNN&PTNT1 27/02/2023 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU VÀ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU ĐỐI VỚI XÃ ĐẠT CHUẨN NTM, XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO, XÃ ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2022-2025
9 54/KH-UBND 27/02/2023 KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính và các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định xác định chỉ số CHCC năm 2022
10 47/QĐ-UBND 23/02/2023 V/v thành lập Ban vận động và xây dựng Nhà bia chứng tích Lịch sử trận càn năm 1953 xã Cẩm Nhượng
11 42/UBND 20/02/2023 Công văn Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi).
12 46/QĐ-UBND 20/02/2023 Thành lập Tổ Công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án “Phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn 2022 – 2025”, tầm nhìn đến năm 2030 Trên địa bàn xã Cẩm Nhượng
13 45/QĐ-UBND 16/02/2023 Về việc kiện toàn ban quản lý xây dựng NTM trên địa bàn xã Cẩm Nhượng năm 2023
14 352/KH-UBND 15/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
15 26/QĐ-UBND 30/01/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn các thành viên trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Cải cách thủ tục Hành chính Nhà nước năm 2023
16 34 -NQ/ĐU 20/01/2023 NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ CŨNG CỐ CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023
17 13/KH-UBND 16/01/2023 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023
18 30/NQ-HĐND 30/12/2022 Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, An ninh quốc phòng năm 2023
19 29/NQ-HĐND 30/12/2022 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đấu tư công năm 2023
20 28/NQ-HĐND 30/12/2022 Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2023
21 28/NQ-HĐND 30/12/2022 Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2023
22 27/NQ-HĐND 30/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã
23 3046/KH-UBND 14/10/2022 Tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
24 3000/TB-UBND 10/10/2022 TB thời gian làm việc mùa đông
25 197/BC-UBND 15/08/2022 197 BÁO CÁO Bảng tổng hợp số liệu hộ nghèo trên địa bàn (15/8)
26 2177/CĐ-CTUBND 05/08/2022 V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn
27 184/TTr-UBND 02/08/2022 184V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư di dời 01 hộ dân đổi đất để mỡ rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn Phúc Hải
28 185/TTr-UBND 02/08/2022 185TTV/v đề nghị thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB lấy quỹ đất mỡ rộng nhà Văn Hóa thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng
29 180/BC-UBND 25/07/2022 180 Báo cáo Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC (25.7)
30 183/QĐ-UBND 20/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021
31 176/UBND 18/07/2022 CV Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh
32 160/BC–UBND 17/07/2022 Báo cáo tình hình thực hiện thu – chi ngân sách, quỹ công chuyên dùng, thu hộ chi hộ 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.
33 166/BC-UBND 08/07/2022 166.BCKết quả thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện theo Kế hoạch số 855/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND huyệntrong 6 tháng đầu năm 2022
34 154/UBND 06/07/2022 154 Về việc chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ văn hóa ngoài trời gây tiếng ồn và các hoạt động kinh doanh dịch vụ dọc tuyến kè biển (06.7)
35 157/BC-UBND 06/07/2022 157 BÁO CÁO Tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 (06.7)
36 139/BC-UBND 24/06/2022 Báo cáo Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC tháng 6
37 140/BC-UBND 20/06/2022 Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
38 59/QĐ-UBND 17/06/2022 Quyết định phân bổ bổ sung dự toán ngân sách năm 2022
39 67/QĐ-UBND 17/06/2022 67.QD v/v Kiện toàn Hội đồng tư vấn đất đai tại xã Cẩm Nhượng
40 129/BC-UBND 15/06/2022 Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022
41 128/BC-UBND 15/06/2022 Báo cáo Rà soát TTHC quý 2 năm 2022
42 1594/TB-UBND 15/06/2022 Thông báo: Kết luận của Đ/c Phạm Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai kế hoạch làm đường GTNT, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, hỗ trợ công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng đườn
43 127/TB - UBND 13/06/2022 THÔNG BÁO Về việc hộ tự tháo dỡ công trình mái che trên đất đang tranh chấp
44 124 /KH-UBND(CAX 09/06/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
45 122 /BC-UBND 06/06/2022 Báo cáo tình hình thực hiện lập, chấp hành dự toán, quản lý và hướng dẫn quyết toán kinh phí của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn xã Cẩm Nhượng
46 121/TTr-UBND 03/06/2022 Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện xử lý khiếm khuyết ĐZ và TBA ngăn ngừa sự cố hệ thống đường điện vào Nhà máy nước
47 119/BC-UBND 02/06/2022 Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC 5 tháng đầu năm 2022
48 115/KH-UBND 02/06/2022 115 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Cẩm Nhượng giai đoạn 2022-2025
49 105/KH-UBND 01/06/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng 2022
50 12/NQ-TU 26/05/2022 Nq của BCH Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay567
  • Tháng hiện tại1,091
  • Tổng lượt truy cập522,632
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây