Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 •   23/10/2022 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 717
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.Theo đó: 
Công bố Danh mục và QTNB TTHC được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã

Công bố Danh mục và QTNB TTHC được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã

 •   23/10/2022 02:53:00 PM
 •   Đã xem: 945
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/9/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã. Theo
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2022

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2022

 •   23/06/2022 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Kể từ tháng 6/2022, nhiều chính sách pháp luật mới sẽ chính thức được áp dụng mang đến những ảnh hưởng nhất định đối với đời sống của người dân.
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 •   08/06/2022 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

 •   07/06/2022 09:09:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Thay mặt Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Thông báo về thời gian lam việc mùa đông

Thông báo về thời gian lam việc mùa đông

 •   28/10/2021 07:52:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo thời gian làm việc mùa đông kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2021 đến 15 tháng 4 năm 2022
16348036076636 (1)

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

 •   26/10/2021 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Không cần trực tiếp đến cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có thể đăng ký hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến mọi lúc, mọi nơi trên máy tính có kết nối Internet và nhận kết quả qua bưu điện. Việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 phản ánh hiệu quả hoạt động điều hành của chính quyền điện tử; giúp tiết kiệm thời gian, chí phí cho người dân, doanh nghiệp.
Triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh – giai đoạn II

Triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh – giai đoạn II

 •   28/10/2021 08:01:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND về việc triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban chỉ đạo đề án đã tổ chức triển khai thí điểm tại các sở: TT&TT, VH-TT&DL, GD&ĐT, Nội vụ, Ngoại vụ, KH&CN và các địa phương: thị xã Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh.
Trọng tâm chiến lược cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Trọng tâm chiến lược cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

 •   26/10/2021 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Theo đó, cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 6 nội dung, gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Những dịch vụ công hỗ trợ lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19

Những dịch vụ công hỗ trợ lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19

 •   24/08/2021 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và người sử dụng lao động trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan, kết nối, tích hợp cung cấp 5/7 dịch vụ công trực truyến.
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn mới

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn mới

 •   16/08/2021 08:25:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Tiếp nối những kết quả đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tiếp tục xác định xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đề ra các mục tiêu quan trọng trong việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) góp phần đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa Chính phủ điện tử, cụ thể: “Đến năm 2025, 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương; Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động”.
Về việc hướng dẫn thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

Về việc hướng dẫn thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

 •   16/08/2021 08:02:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Về việc hướng dẫn thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến
unnamed (1)

Văn hóa Công vụ: Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

 •   08/04/2021 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 20912
 •   Phản hồi: 0
Văn hóa công vụ được hiểu là một hệ thống các giá trị tinh thần và vật chất gồm trang phục, lễ phục, văn hóa giao tiếp, ứng xử, thái độ, trách nhiệm, chất lượng làm việc; bài trí công sở và xây dựng môi trường công sở,... được hình thành trong quá trình xây dựng, phát triển công vụ, có khả năng lưu truyền, ảnh hưởng tâm lý, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức và được họ thừa nhận, tuân thủ, phát huy trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ trong và ngoài công sở.
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020

 •   02/11/2020 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 462
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính số 15/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND xã Cẩm Nhượng về Cải cách hành chính năm 2020; Thông báo số 01/TB-ĐKT&HĐTĐ ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên về việc phân công nhiệm vụ và lịch kiểm tra, chấm thẩm định CCHC nhà nước năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Nhượng báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn 10 tháng đầu năm 2020
Điểm mới nổi bật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020

Điểm mới nổi bật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020

 •   03/11/2020 07:56:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao giá trị của các văn bản pháp luật, ngày 18/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 với nhiều nội dung đáng chú ý.
Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chínhtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chínhtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 •   03/11/2020 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh vừa Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chínhtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ban biên tập xin gửi đến độc giả nội dung như sau
download (1)

Thông báo Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 •   03/11/2020 08:52:00 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
nghị định

Giới thiệu nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

 •   03/11/2020 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó nêu rõ: Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay481
 • Tháng hiện tại1,005
 • Tổng lượt truy cập522,546
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây