LỊCH LÀM VIỆC


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
23/6/2020
Họp BCH Đảng ủy mở rộng 7h30 Phòng họp Toàn cơ quan , bí thư, thôn trưởng

2
Thứ 2
24/6/2020
Làm việc với tổ chỉ đạo xây dựng NTM huyện 15h Phòng họp Toàn ban chỉ đạo xã
3 Thứ 3
25/6/2020
Làm việc với đoàn kiểm tra tiêu chí văn hóa 8h Phòng chủ tịch UBND Chủ tịch, phụ trách tiêu chí
4 Thứ 4
26/6/2020
Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức cấp xã năm 2020 7h30 Phòng họp Đảng ủy Toàn cơ quan, bí thư, thôn trưởng, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng phụ nữ
5 Thứ 4
26/6/2020
Làm việc với đoàn kiểm tra tiêu chí thông tin truyền thông 9h Phòng chủ tịch UBND Chủ tịch, phụ trách tiêu chí

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
15/6/2020
Họp cơ quan 7h30 Phòng họp Toàn cơ quan

2
Thứ 3
17/6/2020
Làm việc với đoàn kiểm tra tiêu chí Thủy lợi, hình thức tổ chức sản xuất 14h30 UBND xã Chủ tịch UBND, phụ trách tiêu chí Thủy lợi, hình thức tổ chức sản xuất
3 Thứ 4
18/6/2020
Tập huấn công tác tôn giáo  7h UBND huyện Bí thư, chủ tịch, Văn phòng UBND, trưởng các đoàn thể
4 Thứ 4
18/6/2020
Tiếp xúc cử tri với tổ đại biểu HĐND bầu tại khu vực 14h Thôn tân Hải Toàn cơ quan
5 Thứ 5
Ngày 19/6/2020
Nghiệm thu vườn mẫu 14h Thôn Liên thành, Tân hải Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách 2 thôn tân Hải,Liên thành

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
8/6/2020
Họp cơ quan 7h UBND xã Toàn cơ quan

2
Thứ 3
9/6/2020
Làm việc với đoàn kiểm tra tiêu chí Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại 14h30 UBND xã Chủ tịch UBND, phụ trách tiêu chí điện, chợ
3 Thứ 5
11/6/2020
Làm việc với đoàn kiểm tra tiêu chí Hộ nghèo, 15h UBND xã Chủ tịch UBND, phụ trách tiêu chí Hộ nghèo
4 Thứ 7
13/6/2020
Làm việc với đoàn kiểm tra tiêu chí Trường học, giáo dục 14h UBND xã Chu tịch UBND, phụ trách tiêu chí Trường học, giáo dục
CÔNG TÁC TUẦN 23/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
1/6/2020
Chào cờ đầu tháng 7h UBND xã Toàn cơ quan , bí thư, thôn trưởng

2
Thứ 3
2/6/2020
Họp với BCĐ xây dựng NTM huyện 14h30 UBND xã Toàn cơ quan
3 Thứ 4
03/6/2020
Làm việc với Đoàn giám sát tỉnh 15h UBND xã Toàn cơ quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 3
26/5/2020
Họp bàn về vấn đề bàn giao lưới điện 7h UBND huyện BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2
Thứ 4
27/5/2020
Họp với liên đoàn lao động tỉnh 14h30 UBND xã Toàn cơ quan
3 Thứ 5
28/5/2020
Họp về tình hình giết mổ gia súc gia cầm 14h UBND huyện Chủ tịch UBND, cán bộ thú y
4 Thứ 6
29/5/2020
Họp về vấn đề tôn giáo 14h UBND huyện Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 3
19/5/2020
Họp BCĐ xây dựng NTM 7h UBND xã Toàn cơ quan

2
Thứ 5
21/5/2020
Họp cơ quan 14h30 UBND xã Toàn cơ quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
11/5/2020
Giao ban toàn cơ quan 7h UBND xã Toàn cơ quan

2
Thứ 5
14/5/2020
Họp xử lý sự cố môi trường biển 13h30 UBND xã Toàn cơ quan
3 Thứ 15/5/2020 Tổng kết đại hội Đảng bộ xã 14h UBND xã Toàn cơ quan, bí thư, thôn trưởng


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
4/5/2020
Chào cờ giao ban đầu tháng 7h UBND xã Toàn cơ quan, bí thư, thôn trưởng

2
Thứ 5
7/5/2020
Phiên thứ nhất đại hội Đảng bộ xã 13h30 UBND xã Toàn cơ quan
3 Thứ 6
8/5/2020
Phiên chính thức  đại hội Đảng bộ xã 7h UBND xã Toàn cơ quan
LỊCH LÀM VIỆC LUÂN PHIÊN TẠI CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19.  (Từ ngày 17/04/2020 đến ngày 29/04/2020)
Ngày Cán bộ làm việc tại cơ quan
17/04/2020
Thứ sáu
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Thị Huyền
Thường trực UBND: Đ/C Nguyễn Văn Hùng
TTMTTQ: Đ/C Trần Hải Dương
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Đ/C Nguyễn Tâm Trinh;
Kế toán: Đ/C Bùi Thị Út Hằng;
ĐCXD-TNMT: Đ/C Nguyễn Tông Thanh
Hội Phụ Nữ: Đ/C Đặng Thị Thanh Huyền
18/04/2020
Thứ bảy
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Đình Hoàn
Thường trực UBND: Đ/C Hoàng Trung Kiên
19/04/2020
Chủ Nhật
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Thị Huyền
Thường trực UBND: Đ/C Nguyễn Văn Hùng
TTMTTQ: Đ/C Trần Hải Dương
20/04/2020
Thứ hai
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Đình Hoàn;
Thường trực UBND: Đ/C Hoàng Trung Kiên
Thường trực MTTQ: Đ/C Trần Hải Dương
Văn phòng Đảng ủy: Đ/C Trần Thị Thanh
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Đ/C Trần Thị Phương Dung;
Ban Quân sự: Đ/C Nguyễn Thừa Cương
Hội Nông dân: Đ/C Trần Tuấn Vũ
 
21/04/2020
Thứ ba
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Thị Huyền
Thường trực UBND: Đ/C Nguyễn Văn Hùng
HĐND: Đ/C Trần Thị Thu Trang
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Đ/C Nguyễn Tâm Trinh
Chính sách xã hội: Đ/C Nguyễn Thị Trà Giang
Đoàn Thanh niên: Đ/C Nguyễn Thị Phương
ĐCXD-TNMT: Đ/C Nguyễn Tông Thanh
 
22/04/2020
Thứ tư
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Đình Hoàn;
Thường trực UBND: Đ/C Hoàng Trung Kiên
Thường trực MTTQ: Đ/C Trần Thị Hiền
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Trần Thị Phương Dung
Ban Văn hóa: Đ/C Nguyễn Tiến Anh
Hội CCB: Đ/C Nguyễn Công Thành
Kế toán: Đ/C Nguyễn Thị Nhung
 

23/04/2020
Thứ năm
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Thị Huyền;
Thường trực UBND: Đ/C Nguyễn Văn Hùng;
Văn phòng Đảng ủy: Đ/C Trần Thị Thanh
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Đ/C Nguyễn Tâm Trinh;
Ban Văn Hóa: Đ/C Nguyễn Tiến Anh
Đoàn Thanh niên: Đ/C Nguyễn Thị Khánh Nhi
24/04/2020
Thứ Sáu
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Đình Hoàn;
HĐND: Đ/C Trần Thị Thu Trang
Thường trực UBND: Đ/C Hoàng Trung Kiên;
Thường trực MTTQ: Đ/C Trần Hải Dương
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Trần Thị Phương Dung
Hội Phụ Nữ: Đ/C Đặng Thị Thanh Huyền
25/04/2020
Thứ bảy
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Đình Hoàn
Thường trực UBND: Đ/C Hoàng Trung Kiên
TTMTTQ: Đ/C Trần Hải Dương
26/04/2020
Chủ nhật
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Thị Huyền
Thường trực UBND: Đ/C Nguyễn Văn Hùng
27/04/2020
Thứ hai
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Đình Hoàn
Thường trực UBND: Đ/C Hoàng Trung Kiên
TTMTTQ: Đ/C Trần Hải Dương
Bộ phận giao dịch 1 cửa:Đ/C Nguyễn Tâm Trinh;
Hội Nông dân: Đ/C Trần Tuấn Vũ
Kế toán: Đ/C Nguyễn Thị Nhung
Hội Phụ nữ: Đ/C Trần Thị Hiền
28/04/2020
Thứ ba
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Thị Huyền
Thường trực UBND: Đ/C Nguyễn Văn Hùng
HĐND: Đ/C Trần Thị Thu Trang
Văn phòng Đảng ủy: Đ/C Trần Thị Thanh
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Đ/C Trần Thị Phương Dung
Chính sách xã hội: Đ/C Nguyễn Thị Trà Giang
Đoàn TN: Đ/C Nguyễn Thị Phương
29/04/2020
Thứ tư
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Đình Hoàn
Thường trực UBND: Đ/C Hoàng Trung Kiên
TTMTTQ: Đ/C Trần Hải Dương
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Đ/C Nguyễn Tâm Trinh
Hội CCB: Đ/C Nguyễn Công Thành
Kế toán: Đ/C Bùi Thị Út Hằng
Đoàn Thanh niên: Đ/C Nguyễn Thị Khánh Nhi
30/04/2020
Thứ năm
Nghỉ lễ
01/05/2020
Thứ sáu
Nghỉ lễ

LỊCH LÀM VIỆC LUÂN PHIÊN TẠI CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19.  Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 15/04/2020
Ngày Cán bộ làm việc tại cơ quan
17/04/2020
Thứ sáu
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Thị Huyền
Thường trực UBND: Đ/C Nguyễn Văn Hùng
TTMTTQ: Đ/C Trần Hải Dương
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Đ/C Nguyễn Tâm Trinh;
Kế toán: Đ/C Bùi Thị Út Hằng;
ĐCXD-TNMT: Đ/C Nguyễn Tông Thanh
Hội Phụ Nữ: Đ/C Đặng Thị Thanh Huyền
18/04/2020
Thứ bảy
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Đình Hoàn
Thường trực UBND: Đ/C Hoàng Trung Kiên
19/04/2020
Chủ Nhật
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Thị Huyền
Thường trực UBND: Đ/C Nguyễn Văn Hùng
TTMTTQ: Đ/C Trần Hải Dương
20/04/2020
Thứ hai
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Đình Hoàn;
Thường trực UBND: Đ/C Hoàng Trung Kiên
Thường trực MTTQ: Đ/C Trần Hải Dương
Văn phòng Đảng ủy: Đ/C Trần Thị Thanh
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Đ/C Trần Thị Phương Dung;
Ban Quân sự: Đ/C Nguyễn Thừa Cương
Hội Nông dân: Đ/C Trần Tuấn Vũ
 
21/04/2020
Thứ ba
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Thị Huyền
Thường trực UBND: Đ/C Nguyễn Văn Hùng
HĐND: Đ/C Trần Thị Thu Trang
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Đ/C Nguyễn Tâm Trinh
Chính sách xã hội: Đ/C Nguyễn Thị Trà Giang
Đoàn Thanh niên: Đ/C Nguyễn Thị Phương
Kế toán: Đ/C Nguyễn Thị Nhung
22/04/2020
Thứ tư
Thường trực Đảng ủy: Đ/C Nguyễn Đình Hoàn;
Thường trực UBND: Đ/C Hoàng Trung Kiên
Thường trực MTTQ: Đ/C Trần Thị Hiền
Bộ phận giao dịch 1 cửa: Trần Thị Phương Dung
Ban Văn hóa: Đ/C Nguyễn Tiến Anh
Hội CCB: Đ/C Nguyễn Công Thành
Kế toán: Đ/C Nguyễn Thị Nhung
Đoàn Thanh niên: Đ/C Nguyễn Thị Khánh NhiLỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
23/3/2020
Công bố kết quả đấu giá đất 7h UBND xã Chủ tịch UBND, tài nguyên môi trường

2
Thứ 3
24/3/2020
Họp nạo vét cửa Lạch 7h UBND xã Toàn cơ quan
3 Thứ 6
27/3/2020
Phát động tháng cao điểm đợt 2 xây dựng NTM 14h UBND xã Toàn cơ quan


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
16/3/2020
Họp BTV Đảng ủy 07h UBND xã BTV đảng ủy

2
Thứ 3
17/3/2020
Họp giải quyết sự cố môi trường biển về mắm, ruốc 14h UBND xã Toàn cơ quan
3 Thứ 5
19/3/2020
BCĐ NTM huyện kiểm tra hồ sơ các tiêu chí 14h UBND xã Toàn cơ quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
09/3/2020
Họp BTV Đảng ủy 14h UBND xã BTV đảng ủy

2
Thứ 3
10/3/2020
Làm việc với các hộ chăn nuôi bò trên địa bàn xã 14h UBND xã Chủ tịch UBND, PCT UBND, TNMT, các hộ chăn nuôi
4 Thứ 4
11/3/2020
Họp BCH Đảng ủy 7h30 UBND xã BCH đảng ủy

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
02/3/2020
Họp BTV Đảng ủy 14h UBND xã BTV đảng ủy

2
Thứ 3
03/3/2020
Làm việc với đơn vị thi công đường nhựa 14h UBND xã Chủ tịch UBND, PCT UBND, kế toãn ngân sách

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
24/2/2020
Giao ban BTV 7h UBND xã BTV đảng ủy

2
Thứ 3
25/2/2020
Họp HTX vệ sinh môi trường 14h UBND xã BTV Đảng ủy, PCT UBND, HTX VSMT
3 Thứ 5 27/2/2020 Lễ kỷ niệm ngày thầy thuôc Việt nam 7h Trạm y tế Toàn cơ quan
4 Thứ  6
28/2/2020
Giao ban xây dựng NTM 14 UBND xã Toàn cơ quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
17/2/2020
Họp chính sách xây dựng nhà ở quỹ Thiện Tâm 7h UBND xã Toàn cơ quan

2
Thứ 3
18/2/2020
Tập huấn phòng chống covid 19 14h UBND xã Toàn cơ quan,  bí thư, thôn trưởng
3 Thứ  6 21/2/2020 Lễ phát động xây dựng NTM tháng cao điểm 14h UBND xã Toàn cơ quan,  bí thư, thôn trưởng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 4
12/2/2020
Lễ giao nhận quân nhân nhập ngũ 7h Ban chỉ huy quân sự huyện Ban chỉ huy quân sự, các tổ chức đoàn thể

2
Thứ 5
13/2/2020
Tập huấn BHXH 14h Bảo hiểm xã hội huyện Chủ tịch, Cán bộ CSXH
3 Thứ  6 14/2/2020 Họp giải quyết đơn thư tranh chấp đất đai 14h30 UBND xã Chủ tịch, cán bộ tư pháp, địa chính

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
3/2/2020
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCSVN 7h30 UBND xã Toàn cơ quan

2
Thứ 3
4/2/2020
Gặp mặt thanh nien lên đường nhập ngũ 14h UBND xã Toàn cơ quan
3 Thứ  4
5/2/2020
Họp BCĐ phòng chống dịch Covid 19. 14h30 UBND xã Toàn cơ quan, Bí thư thôn trưởng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 3
14/1/2020
Tặng quà mẹ Việt Nam anh hung 7h30 UBND xã BTV Đảng ủy, Trưởng các tổ chức đoàn thể

2
Thứ 4
15/01/2020
Họp toàn cơ quan 14h UBND xã Toàn cơ quan
3 Thứ 5
16/1/2020
Tổng kết công tác mặt trận năm 2020 14h30 UBND xã Toàn cơ quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
6/1 /2020
Giao ban chào cờ đầu tháng 7h30 UBND xã Toàn cơ quan, bí thư thôn trưởng

2
Thứ 6
10/1/2020
Họp tổng kết công tác thu thuế 07h30 UBND xã Hội đồng thuế xã

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1/2020
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần

1
Thứ 3
31/12/2019
Họp Hội đồng xây dựng ký hợp đồng xây dựng hội trường xã 07h30 UBND xã Bí thư, chủ tịch, kế toán, công ty phụ trách.
2 Thứ 4
1/1 /2020
Nghỉ tết dương lịch     Toàn cơ quan
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
11/11
Làm việc với các chủ phương tiện chở học sinh 7h UBND xã CT UBND, Ban công an, các chủ xe

2
Thứ 3
12/11
Tập huấn công tác tài nguyên môi trường 7h30 Hội trường UBND huyện Chủ tịch UBND, Ban TNMT
3 Thứ 5
13/11
Họp hội đồng cấp đất ở 14h30 UBND xã Hội đồng cấp đất xã.
           
4 Thứ 6
15/11
Làm việc với CA huyện về kiểm tra cuối năm 7h30 UBND xã Chủ tịch UBND, Ban Công an

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
04/11
Hội ý thường vụ đảng ủy 14h UBND xã BTV Đảng ủy

2
Thứ 3
5/11
Họp BCH Đảng ủy mở rộng triển khai kiểm điểm cuối năm 14h Hội trường UBND xã BCH Đảng ủy
3 Thứ 4
6/11
Ngày hội đại đoàn kết điểm 19h Nhà văn hóa xuân bắc Toàn cơ quan, bí thư, thôn trưởng
           
4 Thứ 6
8/11
Tập huấn quy định mới về quản lý xây dựng 7h30 Hội trường UBND huyện Chủ tịch UBND, Ban TNMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 3
29/10
Hội nghị cốt cán bổ sung cán bộ 14h UBND xã Toàn cơ quan, bí thư, thôn trưởng

2
Thứ 4
30/10
Họp trực tuyến dịch tả lợn châu Phi 7h30 Hội trường UBND huyện Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy
3 Thứ 6
1/11
Hội nghị giao ban đầu tháng 7h30 Hội trường UBND xã Toàn cơ quan, bí thư, thôn trưởng
           
4 Thứ 7
2/11
Làm việc với đoàn NTM Tỉnh và cộng hòa LB Đức 8h Nhà văn hóa thôn liên thành Toàn cơ quan
           
           
           

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
21/10
Họp UBND huyện về việc thực hiện chính sách hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi 14h Hội trường UBND huyện Chủ tịch UBND xã,kế toán

2
Thứ 4
23/10
Giao ban xây dựng Nông thôn mới 7h Hội trường UBND huyện Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy
3 Thứ 5
24/10
Họp hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện 7h30 Ban chỉ huy quân sự huyện Chủ tịch UBND, ban chỉ huy quân sự

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42
TT Thứ
Ngày
Nội dung Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Thứ 2
14/10
Triển khai phòng chống dịch sốt xuất huyết 7h Hội trường UBND xã Toàn cơ quan, bí thư thôn trưởng 9 thôn, trạm y tế xã, cán bộ y tế thôn bản

2
Thứ 3
15/10
Họp các tiêu chí xây dựng NTM: Điện, thông tin truyền thông 14h Hội trường UBND huyện Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách địa bàn
3 Thứ 5
17/10
Tập huấn sử dụng lắp đặt thiết bị tàu thuyền 14h Hội trường UBND xã PCT UBND, Hội nông dân, chủ tàu cá
4 Thứ 7
19/10
Họp chương trình Mỗi xã một sản phẩm 14h Hội trường UBND huyện Chủ tịch UBND

 
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay565
  • Tháng hiện tại1,089
  • Tổng lượt truy cập522,630
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây